• Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu Zabawki Tuttiki

www.zabawkituttiki.pl

Drogi Kliencie ,

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych usług poprzez Sklep.

 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest :

 

ONG Łukasz Drob z siedzibą w Katowicach prowadzący działalność gospodarczą o numerach NIP 9542665350 REGON 368196400

 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

 

  1. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 

 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Państwa.

 

7. Cel przetwarzania danych zależy od tego na co Klient się zdecyduje:

 

  1. Świadczenie usług oferowanych w sklepie

 

  1. Przesyłanie Newslettera

 

  1. Realizacja zamówień

 

  1. Marketing bezpośredni

 

8. Podstawą przetwarzania danych są przepisy określające rodzaj czynności wykonywanych w naszym serwisie:

 

  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

  1. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych RODO

 

10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.

 

Mają Państwo również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

11. Korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów gospodarczych, którym mogą być przekazywane Państwa dane takich jak: kurierzy, hurtownie, portale społecznościowe, księgowi, bramki płatnicze, dostawcy oprogramowania, podmioty systemów mailingowych, podmioty usług marketingowych, wsparcia technicznego, podmioty usług statystycznych, podmioty optymalizacji sklepu, hostingodawca, dostawca oprogramowania do sklepu internetowego, organy państwowe, inni klienci sklepu – w przypadku dodawania przez Państwa komentarzy.

 

12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis …………... Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące Polityki prywatności serwisu lub uprawnień dotyczących danych osobowych . Prosimy pisać pod adres :

 

zabawkituttiki@gmail.com